T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Bilgi Edinme   >>   Tüketici Sorunları H.H.

 Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Çalışma Usul ve Esasları:

Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde öncelikle o mal veya hizmeti aldığınız satıcı veya sağlayıcı ile görüşmeniz gerekir. Sorunu çözemiyor ve karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, firma yetkilileri ile görüşmenizde yarar vardır.

Bu tür görüşmelerde yasal haklarınızı (malın iadesi, malın yenisi ile değiştirilmesi, malın tamiri, malın özürü kadar değerinden indirilmesi) bildiğinizi ve seçimlik haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi belirtmeyi unutmayın.

Her şeye rağmen, sonuç alamadıysanız, mal ya da hizmeti satın aldığınız yerde bulunan;

  • Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine,
  • Tüketici Mahkemelerine,

başvurmalısınız. Böyle bir durumda hakkınızı aramamanız sadece o mal veya hizmet nedeniyle sizin zarara uğramanızı değil, aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başka tüketicilerin de benzer mağduriyetlere uğramasına sebep olmak anlamına gelir.

Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri Nerededir?

Hakem Heyetleri illerde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır.

81 İl Müdürlüğü ile 892  ilçede Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri bulunmaktadır.

Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır.

Nereye Başvurulmalı?

Başvurular, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikamet ettiği yerdeki hakem heyetine yapılır.

Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 1 Ocak 2011’den itibaren 1.031,87 TL’nin (Parasal sınır her yıl DİE’nin TEFE’de meydana gelen yıllık artış oranında artırılır.) altında ise sorunun çözümü için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız zorunludur. Bu durumda, hakem heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır.

Hakem heyetinin lehinize verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.

Hakem heyeti kararı, aleyhinize çıktıysa 15 (onbeş) gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.

Şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 1.031,87 TL’nin üstünde ve 2.693,78 TL.’nin altında ise Hakem Heyetlerine Şahsen başvurulabileceği gibi, Tüketici Mahkemelerine de başvurulabilir.

Ancak bu durumda, Hakem Heyetlerinin kararı delil niteliğinde olup, bağlayıcı değildir. Lehinize olan heyet kararına karşı tarafın uymaması halinde Tüketici Mahkemesine başvurmanız gerekecektir.

Şikayet  konusu olan mal ya da hizmetin değeri 2.693,78 TL.nin üstünde ise doğrudan  Tüketici Mahkemelerine ya da İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetine  başvurmanız gerekmektedir.

Başvurunuzu Nasıl Yapacaksınız?

Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) Şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Yazılı dilekçenizde,

  • Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini,
  • Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,
  • Ne kadar para ödediğinizi,
  • Sorunun ne olduğunu,
  • Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu,
  • Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.

Tüketici şikayetlerinizi Tüketici Sorunları Hakem Heyeti bürosuna başvuru formunu  doldurduktan sonra şahsen başvurarak bildirebilirsiniz.

Tüketici Ayıplı Mal Şikayetleri Başvuru Formunu indir.

Başvurandan Ücret Alınmaz.

Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır.

Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler tarafından açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

Görüşülme Süresi:

Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 3 (üç) ay içinde karara bağlanır.

Kararlar, alındığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.

Hakem Heyeti kararlarının taraf ve sonuçlarını gösterir listeler, İllerde İl Müdürlükleri, İlçelerde Kaymakamlıklarda duyuru panolarında aylık olarak ilan edilir.

Geçmiş Yıllarda Çözümlenmiş Sorunlara Ait İstatistikler:


 

 

 

Yılı

Uyuşmazlık Konusu

 

 

 

Toplam

Kapıdan Satışla Alışveriş

Kredi Kartı Üyelik Ücreti

Ayıplı Mal

2009

1

-

-

1

2010

19

2

4

25

2011

1

-

1

2

 
 


e-posta: kaymakamlik26108@hotmail.com
Tel: 0 222 531 33 23